2008 Kosciuszko - Main Range to Valenti...

2008 Budawangs - The Castle

2008 Blue Mountains - Katoomba to Mitta...

Plan: Blue Mountains - Katoomba to Mitt...

2008 Budawangs - Styles Creek, Quiltys ...

PLAN: Budawangs - Sassafras to Styles C...

2008 Nattai - The Starlights Trail

2008 Kosciuszko - Ryries and Pretty Plain

PLAN: Kosciuszko - Ryries and Pretty Plain

2008 Kosciuszko - Dargals FT to Farm Ridge

PLAN: Kosciuszko - Dargals FT to Farm R...

2007 Kosciuszko - Jagungal to Geehi